dr. Jelena Prpić

Doc. dr. sc. Jelena Prpić, DMD, specijalist parodontolog, diplomirala je na Studiju stomatologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2001. godine. Dobitnica je Rektorove nagrade. Od 2001. godine zaposlena je na Studiju dentalne medicine Medicinskog fakulteta u Rijeci. Od 2010. godine radi i na Klinici za dentalnu medicinu Kliničkog bolničkog centra u Rijeci, ambulanti za parodontologiju. Magistarski rad obranila je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine, a doktorski rad 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Predavač je i voditelj Studija dentalne higijene pri Medicinskom fakultetu u Rijeci. Od 2009. godine se kontinuirano educira na polju uporabe hijaluronskih filera, botulinum-toksina, krvnih koncentrata i mezoterapije u svakodnevnoj praksi. Članica je Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog parodontološkog društva, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za dječju i preventivnu dentalnu medicinu i Hrvatskog društva za estetiku lica.

hrCroatian