dr. sc. Andrej Roth

Dr. sc. Roth diplomirao je 1994. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a od 1995. zaposlen je u Klinici za tumore KBC Sestara milosrdnica. Završio je specijalizaciju iz opće kirurgije 2002., pa potom subspecijalizacije za plastičnu, estetsku i rekonstruktivnu kirurgiju 2010. Usto, doktorirao je 2012. na zagrebačkom Prirodoslovno-matematičkom fakultetu na biologiji s temom “Uloga estrogenskih beta-receptora u razvoju karcinoma dojke”. Od 2011. pročelnik je poliklinike u Klinici za tumore. Završio je brojne edukacije iz plastične kirurgije, mnoge tečajeve iz rekonstrukcijske kirurgije dojke te iz onkoplastične kirurgije, a boravio je i u vodećim svjetskim centrima za plastičnu kirurgiju. Objavio je niz znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima, a glavna tema njegova znanstvenog interesa je karcinom dojke i sve vrste kožnih tumora. Sudjelovao je na važnim svjetskim kongresima, pa je tako nedavno bio i predavač na Šestom europskom kongresu o bolestima dojke s tomom “Pacijentičina/kirurgova zadovoljavajuća očekivanja”. Dr. Roth specijalizirao se i liposukciju, pri čemu valja istaknuti da je prošao edukaciju kod vodećih svjetskih eksperata za Vaser Lipo.

Član je Upravnog odbora Hrvatskog Društva za estetsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva plastičnih, estetskih i rekonstruktivnih kirurga te međunarodnih stručnih udruženja plastičnih kirurga (ISAPS, ESPRAS, EPOBRAS).

hrCroatian