Etičko povjerenstvo

akademkinja Mirna Šitum
Pročelnica Klinike za dermatologiju, KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb,

Predsjednica Etičkog povjerenstva
Hrvatskog društva za estetsku medicinu

Zlatko Knezović dipl. iur.
Član Etičkog povjerenstva
Hrvatskog društva za estetsku medicinu

hrCroatian