Pristanak na injekcijsku terapiju

Pripremili smo za vas primjer pristinka na injekcijsku terapiju. 

prinati primjerak pristanka možete predati svojim pacijentima prije nego što odradite estentski tretman.
PREUZMITE PRISTANAK
hrCroatian