Akademkinja Mirna Šitum

Mirna Šitum je rođena 05. svibnja 1962. g. u Cisti Provo, Imotski. Osnovnu školu završila je u mjestu rođenja, a gimnazijsko obrazovanje stekla u Zagrebu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1980. g. te na istom diplomirala 13. srpnja 1985. g. Pripravnički staž obavila je u Domu zdravlja Imotski i u KB Split. Stručni ispit je položila 09. listopada 1986. g. u D.Z. Imotski.
Kao liječnik opće medicine radila je od listopada 1986. g. do listopada 1991. g. u Stanici za hitnu medicinsku pomoć u Splitu i to kao liječnik u smjeni, rukovoditelj smjene i kao ravnateljica Stanice za hitnu medicinsku pomoć Split.
Od listopada 1991. g. do prosinca 1993. g., kao dragovoljac Domovinskog rata pristupila je IV. Gardijskoj brigadi u Splitu, i to kao djelatni časnik Hrvatske vojske u kojoj je obnašala dužnosti Zapovjednika sanitetske desetine u postrojbi, Referenta sanitetske službe HV, Načelnika saniteta brigade, Glavnog sanitetskog inspektora te Voditelja brigadnog stacionara i ljekarne na prvoj crti bojišnice. Zbog ranjavanja na prvoj crti bojišnice ima status HRVI.
Specijalizaciju iz dermatovenerologije započela je 20. prosinca 1993.g. u Klinici za kožne i spolne bolesti KBC-a i MF-a Sveučilišta u Zagrebu, a specijalistički ispit je položila 11. srpnja 1996. g. Od tada do 10. ožujka 2000. g. radila je kao stalni zaposlenik iste Klinike u kojoj je obavljala dužnosti odjelnog liječnika i voditeljice ambulanti za pigmentne tumorske promjene kože i male kirurške zahvate. Bila je i na stručnom usavršavanju u Klinikama za kožne i spolne bolesti Sveučilišta Heinrich-Heine u Düsseldorfu i Sveučilišta u Grazu.
Od travnja 2004. g. specijalist je uže specijalnosti Dermatološke onkologije.
Od 22. listopada 2000. g. predstojnica je Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a “Sestre milosrdnice”.
Od lipnja 2004. do prosinca 2005. g. bila je zamjenica ravnatelja KB „Sestre milosrdnice“.
Poslijediplomski studij iz Onkologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 1987. g., a poslijediplomski studij iz Dermatovenerologije na istom fakultetu 1996. g. Magistarski rad pod naslovom “Histogeneza i mikromorfologija pigmentnih nevusa s posebnim osvrtom na displastični nevus” obranila je 1996.g. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Dijagnostika Lajmske bolesti pomoću lančane polimerazne reakcije-istraživanja u Hrvatskoj” obranila je 1998. g.
Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu habilitirala je u prosincu 1999. godine, u lipnju 2003. g. izabrana je za izvanrednog sveučilišnog profesora, a u lipnju 2007. g. za redovitog sveučilišnog profesora. 15. rujna 2007. odlukom Senata, izabrana je za redovitog sveučilišnog profesora MF-a Sveučilišta u Mostaru.
2007. g. izabrana je u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik. Od školske godine 1999./2000. bila je v. d. pročelnika, a od 10. ožujka 2000. g. u kontinuitetu do sada pročelnica je Katedre za dermatovenerologiju na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. g. je pomoćnica dekana Stomatološkog fakulteta za kliničke medicinske predmete.
Od srpnja 2004. g. do listopada 2011. g. bila je pročelnica Katedre za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, BiH.

NASTAVNA AKTIVNOST

Pročelnica je Katedre za dermatovenerologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Voditeljica je kolegija „Dermatovenerologija“ na znanstvenom poslijediplomskom studiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Voditeljica je granskog predmeta „Kliničko-laboratorijska dijagnostika malignog melanoma s posebnim osvrtom na molekularno-biološke dijagnostičke mogućnosti“ na doktorskom poslijediplomskom studiju „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Od 1995. do 1999. g. sudjelovala je u izvođenju nastave u dodiplomskoj nastavi iz predmeta Dermatovenerologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Od 2003. g. sudjeluje u dodiplomskoj nastavi i u dva izborna predmeta na Katedri za radiologiju i opću onkologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te na poslijediplomskom studiju na istoj Katedri. Također sudjeluje u izvođenju izbornog predmeta „Kirurško liječenje tumora glave i vrata“ na Katedri za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Medicinskog fakulteta/Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Od 1997. g. sudjeluje i u poslijediplomskoj nastavi iz predmeta „Dermatovenerologija“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Od 2001. g. sudjeluje u poslijediplomskoj nastavi iz Fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Od 2002. g. sudjeluje u nastavi metodološkog predmeta „Telemedicina“ doktorskog poslijediplomskog studija „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Od 2007. g. sudjeluje u nastavi granskog predmeta „Psihoneuroimunologija“ doktorskog poslijediplomskog studija „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Suvoditeljica je tečaja trajne edukacije na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – „Maligni melanom i pigmentirane promjene na koži“.
Voditeljica je Poslijediplomskog tečaja stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – “Dermatoze s očitovanjem u orofacijalnoj regiji”.
Voditeljica je poslijediplomskog tečaja “Dermatoze važne za kliničku praksu” na Katedri za dermatovenerologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Od 2008. g. sudjeluje u poslijediplomskoj nastavi specijalističkog studija „Dentalna medicina“ Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – „Dermatovenerološka problematika u stomatologiji“.
Od 2011. g. sudjeluje u poslijediplomskoj nastavi specijalističkog studija „Dermatofarmacija i kozmetologija“ Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – „Dermatološka kozmetologija“.
Od akademske godine 2000./2001. sudjeluje u nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, BiH, a od srpnja 2004. do listopada 2011. g. bila je pročelnica Katedre za dermatovenerologiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, BiH.

PUBLICISTIČKA DJELATNOST

Da sada je objavila 437 različitih znanstveni i stručnih publikacija. Od toga: 77 radova u časopisima indeksiranim u CC, 21 u SCIE, 11 u časopisima indeksiranim u IM, 24 i EM, te 15 u neindeksiranim časopisima. 38 sažetaka u časopisima indeksiranim u CC, 78 sažetaka u časopisima citiranim u SCIE, IM i EM, te 145 radova u knjigama kongresnih sažetaka i zbornicima radova.
Kao urednica, autor i koautor u knjigama i udžbenicima objavila je ukupno 28 publikacija.
Ukupno ima 211 citata.

MENTORSTVA

Bila je mentor niza diplomskih i 6 magistarskih radova te 12 doktorskih disertacija.

ZNANSTVENI PROJEKTI

Voditeljica je znanstvenog projekta, sudjelovala je u još 11 znanstvenih projekata od kojih su dva međunarodna znanstveno-istraživačka.

STRUČNA I ZNANSTVENA AKTIVNOST

Kao predsjednica, dopredsjednica, tajnica, predsjednica znanstvenog odbora, članica organizacijskog ili znanstvenog odbora sudjelovala je na niz znanstvenih i stručnih skupova, tečajeva i stručnih sastanaka.
Od 2009. g. je predsjednica Hrvatskog dermatovenerološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora.
Predsjednica je Sekcije za dermatološku onkologiju Hrvatskog društva za onkologiju HLZ-a.
Potpredsjednica je Hrvatskog društva za telemedicinu HLZ-a.
Članica je Hrvatskog društva za vojnu medicinu HLZ-a i Hrvatskog društva za istraživanje raka.
Članica je i međunarodnih društava – International League of Dermatological Societies, Austrijskog društva za dermatokirurgiju (AOD-Arbeitsgruppe für Operative Dermatologie), American Diabetes Association Professional Section te European Society of Dermatology and Psychiatry.
Članica je Vijeća Udruge liječnika dragovoljaca Domovinskog rata 1991./1992.
Više od 4 godine je članica 3 uređivačka odbora znanstvenih časopisa, a dva broja časopisa je sama uređivala. Ukupno je imala 94 recenzije u znanstvenim časopisima.
Od 1996. g. članica je uredničkog odbora međunarodno recenziranog časopisa Hrvatskog dermatovenerološkog društva – Acta Dermatovenerologica Croatica, indeksiranog u Science Citation Index Expanded. Volumen 7, broj 3 iz 1999.g. i Volumen 8, broj 1 iz 2000. g. istog časopisa sam i uređivala.
Od 2000. g. članica je uredničkog odbora međunarodno recenziranog časopisa Acta Clinica Croatica, indeksiranog u SCIE.
Od 2000. do 2004. g bila je članica uredničkog odbora časopisa Croatian Medical Journal, indeksiranog u Current Contents.
Bila je pozivni urednik časopisa Collegium Antropologicum, indeksiranog u Current Contents 2010, broj 34, Supplement 2.
Recenzent je za dermatologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u razredu za medicinske znanosti.
Godinama se stručno i znanstveno usavršava na različitim kongresima, simpozijima, poslijediplomskim tečajevima i praktičnim seminarima, a na mnogima je bila i pozivni predavač.
Godinama sudjeluje u promidžbi stručnih i znanstvenih tema u području dermatovenerologije pišući u različitim tiskovnim medijima, govoreći u svim javnim i komercijalnim medijima u Hrvatskoj u mnogim radijskim i televizijskim emisijama.

NAGRADE I PRIZNANJA

Dobitnica je Nagrade grada Splita za 1991. g. te brojnih priznanja vezanih uz Domovinski rat (od Predsjednika Republike Hrvatske odlikovana je Spomenicom i Odličjem Domovinskog rata 1992. g., Odličjima vezanim za bitke Domovinskog rata, Plaketom IV. Gardijske brigade HV te Medaljom “Pauk”).
Dobitnica je Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za područje medicinskih

hrCroatian