doc. dr. sc. Aleksandar Milenović

Doc. dr. sc. Aleksandar Milenović, rođen je u Osijeku gdje je završio osnovnu i srednju školu. U Zagreb odlazi na studij medicine koji je s najboljim ocjenama završio 1994. godine. Fine strukture glave i vrata postaju potpunim izazovom za dr. Milenovića pa odlučuje specijalizirati maksilofacijalnu kirurgiju. Paralelno je završio i subspecijalizaciju iz plastične i rekonstruktivne kirurgije glave i vrata.

Magistrirao je 2001. godine na Stomatološkom fakultetu na temu disfunkcije živaca nakon disekcije vrata, a doktorirao sedam godina kasnije, također na Stomatološkom fakultetu na temu sentinel biopsije kod tumora usne šupljine. Šef je klinike za maksilofacijalnu kirurgiju KBCSM Instituta za tumore.

Svoju edukaciju, na teorijskom i praktičnom planu, proveo je u vrhunskim svjetskim centrima plastične kirurgije New Yorka, Glasgowa, Londona, Beča.

Danas ne samo da je uspješan liječnik, već i docent na Katedri za maksilofacijalnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta.

Glavni je tajnik Hrvatskog Društva za Estetsku Medicinu Hrvatskog liječničkog zbora , te član Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata i Europskog društva za kraniomaksilofacijalnu kirurgiju.

Svoje znanje redovito prenosi na specijaliziranim svjetskim kongresima. Sudjelovao je kao predavač na više od 100 domaćih i svjetskih kongresa.

Aktivno se koristi engleskim i njemačkim jezikom.

hrCroatian