doc. dr. sc. Emil Dediol

Rođen u Dubrovniku 16.02.1979.g. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine diplomira kao jedan od najuspješnijih studenata u svojoj generaciji te 2005 započinje specijalizaciju iz maksilofacijalne kirurgije pod mentorstvom prof.dr. Miše Viraga. Završava specijalizaciju iz maksilofacijalne kirurgije 2009.g. te subspecijalizaciju iz plastične kirurgije glave i vrata 2012.g. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu brani doktorsku disertaciju 2013.g. Od 2004 godine sudjeluje u nastavi Medicinskog fakulteta kao asistent a od 2017 je zaposlen kao docent na Katedri za maksilofacijalnu kirurgiju. Voditelj je Odjela za plastično rekonstruktivnu kirurgiju Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta, KB Dubrava.

Dobitnik stipendije Europskog društva za maksilofacijalnu kirurgiju u sklopu koje je boravio dva mjeseca u University College of London Hospital u Londonu. Usavršavao se iz područja plastične kirurgije glave i vrata boraveći na Klinikama u Glasgowu, Londonu, Dresdenu, Regensburgu te Torontu. Predavao na brojnim stručnim kongresima i tečajevima iz područja plastične kirurgije glave i vrata. Autor je preko 40 znanstvenih radova iz područja kirurgije glave i vrata. Bavi se cijelim nizom kirurške problematike glave i vrata a uži interes mu je plastično rekonstruktivna, estetska kirurgija glave i vrata te kirurgija deformiteta čeljusti.

hrCroatian