doc. dr. sc. Zoran Veir

Doc. dr. sc. Zoran Veir, specijalist plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije
Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1995. godine. 2001 položio ispit iz opće kirurgije. 2004 položio ispit iz plastične kirurgije. Završio poslijediplomski sudij iz biomedicine. Specijalističko usavršavanje provodi na Klinici za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju KB Dubrava i KBC Zagreb. Boravak u više inozemnih klinika za plastičnu kirugiju Munchen, Beč, New York, Madrid, Milano.
Predsjednik Sekcije za estetsku kirurgiju Hrvatskog društva za estetsku medicinu HLZ (www.hdel.hr).
Završio više tečajeva o rekonstrukcijskoj kirurgiji dojke, onkoplastičnoj kirurgiji, mikrokirurgiji te sudjelovao na brojnim radionicama o estetskoj kirurgiji. Sudionik je brojnih domaćih i međunarodnih kongresa. Objavio je više radova u međunarodnim stručnim časopisima.
Član tima za edukaciju u rekonstrukciji dojke KBC Zagreb. Suradnik u znanstvenim projektima član međunarodnih stručnih asocijacija plastičnih kirurga (ASPS, ISAPS, ESPRAS, ISPRAS, EBOPRAS).
Od 2005. stalni sudski vještak Županijskog suda u Zagrebu za opću i plastičnu kirurgiju, imenovani mentor za obuku kandidata za stalne sudske vještake iz područja plastične kirurgije.

hrCroatian