dr. Davor Illeš

Davor Illeš rođen je 9. listopada 1976. u Zagrebu. 

1995. godine maturirao je i upisao Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji završava u rujnu 2000. Iste godine, u listopadu zapošljava se kao znanstveni novak/asistent na Zavodu za stomatološku protetiku, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Specijalizaciju iz područja stomatološke protetike završava 2005. obranom specijalističkog rada “Principi paralelnosti u stomatološkoj protetici”.  2009. godine brani disertaciju pod nazivom “Integracija elektromiografskih, sonografskih i antropometrijskih metoda u funkcijskoj analizi stomatognatog sustava”.

Obavlja specijalističku dijagnostiku i terapijske zahvate iz područja stomatološke protetike na Odjelu za mobilnu protetike Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb i u svojoj privatnoj klinici – Gnathos.

Sudjeluje u kliničkim oblicima nastave u dodiplomskom i poslijediplomskom studiju te cjeloživotnom obrazovanju stomatologa.

Član je  brojnih stručnih društava u hrvatskoj i inozemstvu, te autor niza znanstvenih i stručnih publikacija. Znanstveni i stručni interes usmjeren je prema stomatološkoj protetici, integraciji funkcijskih i estetskih azusa u stomatološku protetiku, gnatologiji, okluziji i primjeni informacijskih tehnologija u dentalnoj edukaciji i praksi.

hrCroatian