dr. Irena Kovačević

Dr.med. spec. dermatologije i venerologije Irena Kovačević rođena je u Splitu, gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Godine 2015. diplomirala je na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Rijeci, a pripravnički staž odradila je u KBC-u „Sestre milosrdnice”. Nakon toga radi kao voditelj tima na Zavodu za hitnu medicinu Splitsko -dalmatinske županije. 2016. godine započinje specijalističko usavršavanje doktora medicine iz dermatologije i venerologije na Klinici za dermatologiju i venerologiju KBC Sestre milosrdnice. Paralelno s radom u bolnici cijelu specijalizaciju radi u Poliklinici Poliderma. Kontinuirano se educira te pohađa u Hrvatskoj i inozemstvu brojne tečajeve, radionice, simpozije i kongrese iz područja onkološke dermatologije, trihologije, kozmetologije i estetske dermatologije. Također pokazuje dodatan interes za rad u dermatokozmetološkoj ambulanti s pacijentima koji boluju od autoimunih bolesti, akni, melazme, rosace te hidradenitis suppurativa o čemu je napisala brojne članke i održala predavanja na hrvatskim i međunarodnim dermatološkim kongresima. Nakon položenog specijalističkog ispita iz dermatologije i venerologije 2021. godine nastavlja svoju karijeru u Splitu kao dio liječničkog tima Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Split. Paralelno s radom u bolnici 2022. godine u Splitu osniva Polikliniku IDERM s ciljem interdisciplinarnog i individualnog pristupa dermatološkom pacijentu.

hrCroatian