dr. Mato Paljetak

Mato Paljetak je rođen u Zagrebu 1983. godine. Nakon završetka srednje Zubotehničke škole, diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 2009. Tijekom studija asistira u privatnoj ordinaciji dentalne medicine i dentalnom laboratoriju u Zagrebu. Nakon završetka pripravničke godine, radi u dvije privatne ordinacije u Zagrebu, a 2010. počinje raditi u Futura Dent Estetici, poliklinici specijaliziranoj za estetsku stomatologiju. Od početka karijere radi isključivo na potpunim funkcijskim i estetskim bezmetalnom keramikom. Međunarodni je predavač na području estetske dentalne medicine i jedan od pionira potpuno digitalnog protokola rada u dentalnoj medicini. Član je Hrvatske komore dentalne medicine, Svjetskog društva za interdisciplinarnu i anti-aging medicinu, predsjednik Hrvatskog društva za estetiku osmijeha, rizničar Hrvatskog društva za estetiku lica, glavni tajnik Društva za estetiku lica Jugoistočne Europe te glavni tajnik Hrvatskog društva pa poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku.

hrCroatian