dr. Mirjana Semenić Rutko

Doktorica Mirjana Semenić Rutko, rođena je u Tuzli. Osnovnu i srednju školu je završila u Vukovaru. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište Zagreb.

Tijekom Domovinskog rata sudjeluje kao dragovoljac u obrani Vukovara te organizaciji Saniteta prema rasporedu u Općoj bolnici Vukovar.

Specijalizaciju iz ginekologije i porodništva je završila u Općoj bolnici Pula. Tijekom specijalizacije završila poslijediplomski studij Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu kod profesora Kurjaka. Specijalizirala 1997. godine u Klinici za ženske bolesti i porode Zagreb.

Nakon povratka u Vukovar 1999. godine organizirala je Primarnu zdravstvenu zaštitu žena pri Domu zdravlja Vukovar i Ilok, gdje je bila i voditelj djelatnosti do osnivanja privatne ginekološke ordinacije.

Suosnivač Lige protiv raka podružnica Vukovar čiji je i danas aktivni član.

Osnivač Udruge žena liječenih od raka dojke pri Lizi protiv raka Vukovar.

Završava tečaj trajnog usavršavanja Ultrazvuk dojke kod profesora Drinkovića i stiče licencu za rad, što proširuje dijapazon usluga u ordinaciji a ujedno pacijetnicama značajno skraćuje čekanje na dijagnostičku pretragu u bolnici.

Djelujući u široj zajednici kao član Lions, čija je aktualna predsjednica, kluba Vukovar sudjeluje u mnogim humanitanim akcijama pomažući onima kojima je to najpotrebnije.

Želeći svoje znanje proširiti i ujedno razmišljanjem djelovati na više načina  odlučila se završiti Medicinsku akupunkturu. Nakon dobivanja licence potvrđene od Europskog udruženja za akupunkturu uspješno radi medicinsku akupunkturu u ordinaciji u okviru dozvola Republike Hrvatske i Hrvatskog liječničkog zbora.

Kako Vukovar zbog svog položaja pruža velike mogućnosti u razvoju poslova vezanih za turizam odlučila se svoje rad proširiti. Usmjerila se na medicinsku estetiku. Kako se u svom radu želi baviti neinvazivnim mogućnostima estetike odlučila se za radiofrekvenciju  i u  svoju ordinaciju dovela novu tehnologiju koja je na samom vrhu svjetskih kritika. Kao bi usluga bila vrhunska djelatnici su educirani na rad sa novim tehnologijama i dalje spremni na stjecanje novih znanja i širenje svojih usluga.

U suradnji sa BTL-om i stalnim radom na svojoj edukaciji stječe titulu edukacijskog centra čime u Vukovaru i u ovom dijelu Hrvatske pruža mogućnost razvoja zdravstvenog turizma.

Želeći se i poslovno razviti radi na poslovnim edukacijama, i Završava studij Harvard University u Sarajevu (MBA) te je u postupku stjecanja magisterija.

Predavač na edukacijama za liječnike i primalje

hrCroatian