dr. sc. Petra Tariba Knežević

Dr. sc. Petra Tariba Knežević, dr. med. dent., specijalist stomatološke protetike, rođena je u Rijeci 1981. godine. Nakon osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u Opatiji upisuje studij dentalne medicine pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Diplomirala je 2007. godine, a od 2008. zaposlena kao asistent na Katedri za stomatološku protetiku Studija za dentalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci. Kontinuirano sudjeluje u nastavi Katedre za stomatološku protetiku. Od 2011. do 2014. stručno se usavršavala u području stomatološke protetike u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Od 2015. radi kao specijalist stomatološke protetike na Klinici za dentalnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka. U ožujku 2017. godine obranila je doktorsku disertaciju ”Uloga purinergičnih receptora P2X3 i P2Y2 u boli maseteričnog mišića u štakora” i stekla titulu doktora biomedicinskih znanosti. Od listopada 2017. godine zaposlena je na Katedri za stomatološku protetiku u funkciji poslijedoktoranda. Kontinuirano se usavršava u području stomatološke protetike, implantologije i implantoprotetike. Bavi se i istraživačkim radom u području orofacijalne boli, stomatološke protetike, medicinske edukacije, te estetske medicine. Objavila je više znanstvenih i stručnih članaka, kao i kongresnih priopćenja. Estetskom medicinom bavi se od 2009. godine, točnije aplikacijom hijaluronskih dermalnih filera, botulinum toksina tipa A, PRP tehnikom i aplikacijom mezoniti. Znanje i vještinu stekla je na brojnim domaćim i inozemnim edukacijama vrhunskih svjetskih stručnjaka u području estetike lica. Vodi tečajeve iz područja aplikacije hijaluronskih dermalnih filera i PRP tehnike u estetskim korekcijama lica. Od 2018. godine održava radionice na temu hijaluronskih dermalnih filera i PRP tehnike u okviru European visiting programme-a studenata dentalne medicine. Od 2019. godine drži više predavanja u okviru kolegija ”Minimalno invazivne tehnike u estetici lica”. Autorica je stručnih članaka s temama estetske medicine. Dobitnica je prve nagrade za poster prezentaciju ”Botulinum toksin tipa A u predprotetskoj pripremi pacijenta’’ na 5. Kongresu Hrvatskog društva za stomatološku protetiku ‘’Estetsko-funkcionalna protetička rješenja’’ 2019. godine.

ProgramRegistracija za HDEMSmještajZnanstveni odborBodovanje
Aesthetic Case Report
Prospekt za sponzoreSponzori i izlagači
Upravni odborInfoEtičko povjerenstvoČlanstvo
Pravilnik o obaveznoj edukaciji doktoraPravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnostiPravilnik HDEM-aPristanak na injekcijsku terapiju
Osvrti na prošle kongreseGalerijaGDPR - Polica privatnostiKontakt
Prijave na MEI edukacijeEdukacijski centri
Sekcija za estetsku kirurgijuSekcija za korektivnu dermatologijuSekcija za estetiku osmijehaSekcija za genitalnu kozmetologijuSekcija za transpantaciju kose
hrCroatian