Prof. prim. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić

Sonja Pezelj-Ribarić rođena je 16. rujna 1966. godine u Kölnu, Republika Njemačka. Studij stomatologije završila je n Medicinskom fakultetu u Rijeci. Od 1995. godine zaposlena je na Medicinskom fakultetu na Katedri za Oralnu patologiju. Poslijediplomski studij upisala je 1992/93 godine, a 1996. godine obranila je magistarski rad po naslovom: „Procjena homogenosti kanalnog ispuna tehnikom fluidnog transporta.” Doktorsku disertaciju pod naslovom „Razina TNF-α u zdravoj i upalno promijenjenoj humanoj zubnoj pulpi” obranila je 1999. godine.
2001. godine izabrana je u zvanje docent na Studiju stomatologije Medicinskog fakulteta u Rijeci gdje vodi obvezni kolegij Oralna medicina, Stomatološka propedeutika i dijagnostika, te izborne kolegije Oralna higijena i Oralno zdravlje uvjet za opće zdravlje.
2006. godine izabrana je u zvanje izvaredni profesor. Pročelnik je Katedre za oralnu medicinu i parodontologiju.
Specijalist je oralne patologije.
Voditelj je znanstvenog projekta financiranog od Ministrstva znanosti i tehnologije pod naslovom: „Biološki učincim stomatoloških materijala”.
Aktivno je sudjelovala na brojnim europskim i svjetskim kongresima.
Autor je i suautor 50 znanstvenih, preglednih i stručnih radova in extenso, od čega je17 citirano u Current Contents i ostalim međunarodno priznatim indeksima.
Stalni je sudski vještak za područje stomatologije.
Član je Hrvatskog endodontskog društva, Europskog endodontskog društva, Europskog društva za oralnu medicinu i Hrvatskog društva za oralnu medicinu.
Aktivno piše i govori talijanski i engleski jezik.

hrCroatian